Збірники праць

Пліснеський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження. Тези доповідей наукового семінару (Львів, 15 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – 28 с. Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника“Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Львів: Растр-7, 2016. – 300...

Детальніше