Teodor Ziemięcki (1845-1916)

O prowadzącym jedne z pierwszych naówczas profesjonalnych wykopalisk w Galicji Wschodniej [dr.?] Teodorze Nieczuja-Ziemięckim wiadomo niewiele, mimo że w ostatnich dziesięcioleciach XIX i na początku XX w. brał czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym Krakowa. Był muzealnikiem – w...

Детальніше