Пам'ятка для авторів "Пліснеських старожитностей"

Редакційна колегія збірника “Пліснеські старожитності” (друкованого органу Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”) приймає до розгляду з подальшою публікацією наукові праці.

За своїм тематичним спрямуванням “Пліснеські старожитності” є науковим виданням, де розглядаються широкі питання археології, давньої, середньовічної та нової історії, етнології, лінгвістики; чільне місце тут відводиться висвітленню питань, що у певний спосіб пов’язані із старожитностями Пліснеського археологічного комплексу, місцевого Підгорецького монастиря (від 30 % усього обсягу збірника).

Склад редакційної колегії (станом на 2017 рік): акад., д‑р іст. наук, проф. С. Павлюк – головний редактор; А. Филипчук – заступник головного редактора; д-р. іст. наук, проф. Л. Войтович, , канд. іст. наук, доц. Н. Білас, канд. іст. наук, доц. Н. Стеблій, канд. іст. наук. В. Ляска – відповідальний секретар; канд. іст. наук Б. Гринюка, канд. іст. наук Г. Филипчук, П. Довгань, О. Якубовська, В. Шелеп.

Загальні вимоги до оформлення та обсягу праць можна переглянути тут.

Праці надсилаються на електронну скриньку plisnesko@ukr.net; контактний телефон 096 30 56 431 (Андрій Филипчук – заступник головного редактора).

Редакційна колегія самостійно визначає обсяг кожного збірника, його кількісне наповнення по рубриках і не бере на себе зобов’язання в обов’язковому порядку брати до друку усі надіслані праці.

 

 

 

 

Будь ласка, поширте цю статтю: