Напрямки роботи

НАПРЯМКИ РОБОТИ

Напрямки роботи КЗ ЛОР  “Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”:

 • пам’яткоохоронна діяльність
 • науково-дослідна робота
 • науково-популяризаційна діяльність
 • культурно-просвітницька робота
 • спорудження археологічного скансену та екскурсійна діяльність

І. ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Охорона історико-культурної спадщини, а саме збереження традиційного історичного середовища території Заповідника, недопущення його руйнування антропогенним, по можливості й природнім факторами, є одним з пріоритетних векторів діяльності установи. Основні завдання зазначеного напряму робіт є наступні:

 • організація землеустрою території;
 • встановлення меж Заповідника та охоронної зони;
 • обмеження та ознакування найбільш важливих складових Пліснеського археологічного комплексу;
 • проведення рекультиваційних та упорядкувальних робіт з улаштування м благоустрою Заповідної території;
 • неухильне дотримування режиму використання території Заповідника, забезпечення його юридичної та фактичної охорони.

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Основні завдання науково-дослідної роботи:

 • зібрання та оцифрування великого масиву наукової, науково-популярної, інформації про старожитності Пліснеського археологічного комплексу, археологічні та історичні пам’ятки Заповідної території, тощо;
 • створення архівного та бібліотечного фондів при науково-дослідному відділі Заповідника, їхнє планомірне комплектування та функціонування;
 • організація Пліснеської археологічної експедиції та проведення фундаментальних пошукових робіт на теренах Заповідника, його близьких та далеких околицях;
 • розробка ключових проблем у вивченні Пліснеських старожитностей через призму археологічної, історичної, етнологічної та ін. наук;
 • організація періодичного наукового видання Заповідника (періодичність 1-2 рази у рік; структура за зразком фахових наукових журналів); за своїм тематичним спрямуванням періодичне видання буде науковим, де розглядатимуться широкі питання археології, давньої, середньовічної та нової історії, етнології, лінгвістики тощо; чільне місце у виданні буде відводитися висвітленню питань, що у певний спосіб пов’язані із старожитностями Пліснеського археологічного комплексу – заповідної території “Давнього Пліснеська” (не менше 50 % усього обсягу періодичного видання);
 • підготовка та видання збірників наукових праць, наукових монографій з проблем історії, археології, етнології, філології, що стосуються, передусім, старожитностей Пліснеського археологічного комплексу;
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, круглих столів з загальних та вибраних наукових питань, а також, видання за їхніми результатами тез чи матеріалів доповідей;
 • здійснення тісної співпраці з науковими академічними та навчальними установами, музеями, заповідниками тощо;
 • публікація результатів наукових досліджень у вітчизняних та зарубіжних (у т.ч. фахових) наукових виданнях.

ІІІ. НАУКОВО-ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні завдання роботи науково-популяризаційної роботи:

 • збір інформації для популяризації старожитностей Пліснеського археологічного комплексу;
 • підготовка та видання буклетів і брошур серії «Пліснеський археологічний комплекс»;
 • підготовка та видання науково-популярної літератури (розширених брошур, книг,) про старожитності Пліснеського археологічного комплексу;
 • створення та розвиток Інтернет-сайту;
 • встановлення та проведення тісної співпраці з районними, обласними та всеукраїнськими виданнями ЗМІ для популяризації старожитностей Заповідника, його історії, а також діяльності установи;
 • створення промо-роликів про діяльність Адміністрації заповідника;
 • створення короткометражних фільмів (10–15 хв.) про історію та старожитності давнього Пліснеська;
 • створення повноцінних науково-популярних фільмів про старожитності Пліснеського археологічного комплексу;
 • створення та підтримка сторінок у соціальних мережах, де висвітлюватиметься діяльність Заповідника й поновлюватиметься інформація про його історико-культурну спадщину;
 • утворення та підтримка у функціонуванні музейних фондів, проведення експозиційної роботи.

ІV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні завдання культурно-просвітницької роботи:

 • організація та проведення етнографічних, “археологічних” фестивалів;
 • організація та проведення виставок, що пов’язані з тематикою Пліснеського археологічного комплексу;
 • бесіди, творчі зустрічі та презентації роботи Заповідника;
 • проведення роз’яснювальної й культурно-освітньої роботи серед місцевого населення;
 • ініціювання створення та підтримка у функціонуванні громадської організації на кшталт “Приятелі Давнього Пліснеська”
 • виступи на радіо та телебаченні, що мають на меті не лише популяризацію Заповідника, але, перш за все, культурно-просвітницьку функцію.

 V.  СПОРУДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОГО СКАНСЕНУ ТА ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні завдання зазначеного вектору робіт:

 • побудова археологічного скансену (музею під відкритим небом);
 • розроблення та впровадження у дію екскурсійних маршрутів по території “Давнього Пліснеська”;
 • встановлення тісної співпраці з туристичними фірмами та екскурсійними бюро для залучення Заповідника до напрацьованих туристичних маршрутів.

Будь ласка, поширте цю статтю: