Історія створення

Вперше питання створення Заповідника на теренах Пліснеська було підняте ще 1949 р. за тогочасного дослідника пам’ятки – археолога Івана Старчука. Вчений настільки ґрунтовно взявся досліджувати літописне городище, що для огляду пам’ятки того року за проханням самого директора Інституту археології АН УРСР Петра Єфименка, приїжджав Володимир Гончаров.

На жаль, по смерті Івана Старчука ці та інші питання тривалий час не ставилися перед науковою спільнотою та широкою громадськістю. З настанням незалежної України відкрилися нові горизонти у науковому пізнанні Пліснеська, а отже й збереженні та популяризації його історико-культурної спадщини. З 1990 р. зусиллями Михайла Филипчука вдалося ґрунтовно дослідити старожитності давнього Пліснеська, виділити цілий комплекс археологічних пам’яток, окреслити нове бачення основних етапів їхнього історичного розвитку, упорядкувати територію майбутньої заповідної зони, здійснити науково-популяризаційну роботу.

Опісля проведення на базі Пліснеська наукового семінару “Старожитності Галичини та Волині в контексті етно-археологічних досліджень” (11–13 липня 2014 р.), за ініціативи та сприяння заступника голови Львівської обласної державної адміністрації (надалі – ЛОДА) Юрія Підлісного та відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей ЛОДА, ідея створення Заповідника на пам’ятці почала пропагуватися з новою силою. Вже 17 вересня 2014 р. на засіданні Інституту археології Львівського національного університету ім. І. Франка було сформовано Ініціативну групу по створенню Національного заповідника “Давній Пліснеськ”. Її керівником було обрано академіка, д.і.н., проф. Степана Павлюка, а заступником – к.і.н., доц. Михайла Филипчука.

Активна робота по ознайомленні депутатів Львівської обласної ради та керівництва ЛОДА з унікальним історико-культурним надбанням нашого народу дала свої плоди. За сприяння заступника голови ЛОДА Юрія Підлісного, рішенням ХХХV сесії VI-го скликання Львівської обласної ради від 15 вересня 2015 р. (№ 1449) було створено Історико-культурний заповідник “Давній Пліснеськ”.

Фото 1. НИНІШНІЙ “СИМВОЛ”

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА “ДАВНІЙ ПЛІСНЕСЬК”:

кістяна пластина із зображенням давньоруського воїна, яку віднайшов Я. Пастернак під час розкопок Пліснеська у 1940 р.

(експонується у Львівському історичному музеї).

Будь ласка, поширте цю статтю: