Дирекція

ШЕЛЕП ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Директор

Археолог, історик.

Народився 31 жовтня 1987 р.

У 2010 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю “Археологія” та отримавши кваліфікацію “Магістр археології. Археолог. Історик. Викладач історії”.

Протягом 2010‑11 рр. працював на посаді наукового співробітника ПП “Центр пам’яткоохоронних досліджень” (м. Львів). З 2012 р. працює молодшим науковим співробітником у Львівському історичному музеї. Опісля створення Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” у 2015 р. працював на посаді виконуючого обов’язки, а згодом й директора установи.

Брав активну участь в археологічних експедиціях:

 • Пліснеська археологічна експедиція (2003–15 рр.)
 • розкопки культового городища у с. Підгородище /Перемишлянський р-н Львівська обл./ (2005р.)
 • розкопки античної Тіри /м. Білгород-Дністровський/ (2006 р.)
 • розкопки палеолітичної пам’ятки Єзупіль /Івано-Франківська обл./ (2007р.)
 • Археологічний кадастр України/ Львівська область/ (2008–09 рр.)

Сфера наукових інтересів: старожитності літописного Пліснеська та його околиць. Автор та співавтор близько 10 праць.

Контакти:

вул. Липинського, 54

Львів, 79 024

тел. моб. 068-04-64-689

e-mail: plisnesko@ukr.net


ФИЛИПЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Заступник директора з наукової роботи

Археолог, історик. Фахівець в галузі слов’янської археології.

Народився 25 вересня 1989 р.

У 2011 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав диплом магістра з відзнакою (напрям – історія, спеціальність – археологія).

Протягом 2010‑11 рр. працював на посаді наукового співробітника ПП “Центр пам’яткоохоронних досліджень” (м. Львів). В період з 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. І. Франка. Підготував до захисту дисертацію “Археологічні пам’ятки празько-корчацької культури в басейнах рік Прут та Дністер” (керівник – к.і.н., доц. Н. М. Білас). З лютого 2015 р. – асистент кафедри історії середніх віків та візантиністики; з вересня 2015 р. – молодший науковий співробітник Науково-дослідної частини ЛНУ ім. І. Франка. З листопада 2015 р. займає посаду заступника директора Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”.

Очолював археологічні експедиції:

 • археологічні обстеження узбережжя р. Дністер /Тисменицький р-н Івано-Франківська обл./ (2012 р.)
 • археологічні розвідки у басейні р. Верещиця /Городоцький р-н Львівська обл./ (2013 р.)
 • археологічні розвідки на території та в околицях сс. Романів, Підгородище /Перемишлянський р-н Львівська обл./ (2014р.)
 • дослідження слов’янського городища поблизу с. Кровінка /Теребовлянський р-н Тернопільска обл./ (2014р.)
 • археологічна експедиція у північній частині Пліснеського археологічного комплексу (2015–16 рр.)

Брав активну участь в археологічних експедиціях:

 • дослідження античної Ольвії /Очаківський р-н Миколаївська обл./ (2000 р.)
 • Пліснеська археологічна експедиція Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка (різноробочий, лаборант, керівник розкопу) (2003–14 рр.)
 • розкопки культового городища у с. Підгородище /Перемишлянський р-н Львівська обл./ (2005р.)
 • пілотний проект “Бурштиновий шлях” (суцільні археологічні обстеження р. Золота Липа) (2005–06 рр.)
 • розкопки античної Тіри /м. Білгород-Дністровський/ (2007 р.)
 • Археологічний кадастр України/ Львівська область/ (2008–09, 11 рр.)
 • Західноподільська археологічна експедиція Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка (дослідження городища Лошнів – 2008 р, дослідження городища Лисичники – 2009 р.) /Тернопільська область/

Сфера наукових інтересів: археологія та рання історія слов’ян, фортифікації городищ райковецької культури українського Прикарпаття, старожитності Пліснеського археологічного комплексу. Автор та співавтор більше 60 наукових праць.

Найважливіші праці:

 • Міграційні процеси слов’ян V–VІІ ст. у Верхньому, Середньому Подністер’ї та Верхньому Попрутті (за матеріалами стаціонарних і розвідкових досліджень) // Вісник Інституту археології. – 2010. – Вип. 5. – С. 61–83.
 • Прикарпатська прабатьківщина слов’ян перед їхнім розселенням у V–VІІ ст. (у світлі нових досліджень) // Вісник Інституту археології. – 2011. – Вип. 6. – С. 52 ‑61.
 • Ранньослов’янські пам’ятки Верхнього та Середнього Подністров’я в контексті міграційних процесів // Наукові студії. Історико–краєзнавчий музей м. Винники. – Львів-Винники, 2011. – Вип. 4. – С. 35–51.
 • Попередні результати дослідження лінії захисту східної частини ур. Оленин Парк на території Пліснеського археологічного комплексу в 2010 р. // Вісник Інституту археології. – 2011. – Вип. 6. – С. 172‑200 (співавт. М. Филипчук).
 • Деякі аспекти хронології празьких старожитностей Південно-західної Волині та українського Прикарпаття // Вісник Інституту археології. – 2012. – Вип. 7. – С. 33–58.
 • До питання про городища празької культури // Карпатика. – Вип. 41. – Ужгород, 2012. – С. 59–84.
 • Проблема походження старожитностей празького типу: стан та перспективи дослідження // Наукові студії. Історико–краєзнавчий музей м. Винники. – Львів-Винники, 2013. – Вип. 6. – С. 271–274.
 • Попередні результати дослідження п’ятої лінії захисту (вал № 4) Пліснеського археологічного комплексу у 2011 році // Вісник Інституту археології. – 2012. – Вип. 7. – С. 128–156 (співавт. М. Филипчук).
 • Результати суцільних розвідкових робіт Пліснеської археологічної експедиції на території Золочівського району у 2011 році // Вісник Інституту археології. – 2012. – Вип. 7. – С. 107–127 (співавт.М.Филипчук, Б. Завітій).
 • Нові пам’ятки празької культури на Дністрі і Нічлаві (за матеріалами обстежень 2012 року) // АДЛУ. – Вип 17. – 2013. – С. 87–94.
 • Результати обстежень археологічних пам’яток на узбережжі р. Дністер (Тисменицький район Івано-Франківської області) у 2012 // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 288–334.
 • Основні підсумки дослідження валу № 5 Пліснеського городища (сезони 2007–2009, 2012 рр.) // Карпатика. – Вип. 42. – Ужгород, 2013. – С. 109–120 (співавт.МФилипчук).
 • Попередні результати дослідження лінії захисту № 4 (валу № 5) Пліснеського археологічного комплексу у 2012 р. // Вісник Інституту археології. – Л., 2013. – Вип. 8. – С. 168–186 (співавт.М.Филипчук).
 • Деякі теоретико–методологічні аспекти формування джерельної бази празьких селищ Верхнього, Середнього Дністра та Верхнього Прута (польові роботи др. пол. ХХ ст.) // Археологічні студії. – Київ-Чернівці, 2014. – Вип. 5. – С. 183–199.
 • Результати розвідкових робіт в басейні р. Верещиця (Городоцький район Львівської області) у 2013 році // Вісник інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 192–238.
 • Короткі підсумки дослідження ритуальної споруди на схилі ур. “Оленин Парк” (Пліснеський археологічний комплекс) // Наукові студії. Історико–краєзнавчий музей м. Винники, Інститут археології Жешівського університету. – Львів-Винники, 2013. – Вип 7. Культові та поховальні пам’ятки у Вісло-Дніпровському регіоні: проблеми інтерпретації . – С. 280–284 (співавт.Г.Филипчук).
 • Результати обстежень археологічних пам’яток на території та в околицях сс. Романів та Підгородище (Перемишлянський район Львівської області) у 2014 році // Вісник Інституту археології. – Вип. 9. – 2014. – С. 225–239 (співавт.Г. В. Филипчук, В. С. Тиліщевський).
 • Дослідження лінії захисту № 4 (валу № 5) Пліснеського археологічного комплексу у 2008–2009 рр. // Вісник Інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 106–131 (співавт. М. Филипчук).
 • Пам’ятки черняхівської та празької культур узбережжя р. Золота Липа // Карпатика. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 160–173 (співавт. М. Филипчук).
 • O pitanju početne etape slavenskih migracija gornjim tokom Zapadnog Buga te Gornjim i Srednjim Podnistrov’jem // Ukrajinski Karpati: etnogeneza–arheologija–etnologija. Zbornik radov (prijevod s ukrajinskoga). – Zagreb, 2014. – S. 71–94.
 • Деякі аспекти інтердисциплінарних підходів до вивчення старожитностей Прикарпаття і Волині третьої чверті І тисячоліття н.е. // Вісник Інституту археології. – 2015. – Вип. 10. – С. 10–29.
 • Історичний розвиток Пліснеського городища у світлі нових досліджень // Галич і Галицька земля: досвід і проблеми збереження історико-архітектурної спадщини середньовічних міст в Україні та Європі. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Галич, 27‑28 жовтня 2016 р.) – Галич, 2016. – С. 78–86 (співавт. М. Филипчук).
 • До питання про місце празьких пам’яток серед синхронних слов’янських старожитностей // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 94–104.
 • Дослідження оборонного рубежу на схилі південно-західної частини ур. “Замчисько” (Пліснеський археологічний комплекс) у 2009 р. // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 138–151 (співавт. М. Филипчук, В. Шелеп).
 • Попередні результати дослідження лінії захисту № 3 (валу № 6) Пліснеського археологічного комплексу у 2014 р. // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 152–168 (співавт. М. Филипчук).
 • Попередні результати дослідження лінії захисту № 1 (валу № 8) Пліснеського археологічного комплексу у 2015 р. // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 169–195 (співавт. М. Филипчук).
 • Нові відомості про сільську округу Пліснеського городища (матеріали досліджень 2009 р.) // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 212–220 (співавт. М. Филипчук).
 • Пам’ятки слов’янського й давньоруського періодів з південно-західних та західних околиць Пліснеського городища (матеріали досліджень 2011 р.) // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 221–231 (співавт. М. Филипчук).
 • Результати розвідкових робіт на городищі у с. Кровінка (Теребовлянський район Тернопільської області) // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 232–251.
 • Окремі питання формування та структури давньоруського міста Пліснеськ // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 272–276 (співавт. В. Шелеп).
 • Окремі аспекти хронології та періодизації празької культури Верхнього, Середнього Подністров’я та Верхнього Попруття // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Л., 2016. – С. 288–291.
 • Деякі питання теорії формування культурного шару слов’янських пам’яток раннього середньовіччя // Вісник Інституту археології. – Л., 2016. – Вип. 11. – С. 49–65.

Контакти:

вул. Липинського, 54

Львів, 79 024

тел. моб. 096-36-54-431

e-mail: archandrij@ukr.net

Будь ласка, поширте цю статтю: