Періодичне видання

“ПЛІСНЕСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ”

періодичний збірник наукових праць

За своїм тематичним спрямуванням “Пліснеські старожитності” є науковим виданням, де розглядаються широкі питання археології, давньої, середньовічної та нової історії, етнології, лінгвістики; чільне місце тут відводиться висвітленню питань, що у певний спосіб пов’язані із старожитностями Пліснеського археологічного комплексу, місцевого Підгорецького монастиря (від 30 % усього обсягу збірника). Перший збірник праць було видано 2016 року на пошанування відомого українського археолога, багаторічного дослідника Пліснеська Михайла Андрійовича Филипчука. Другий збірник, який має побачити світ у 2017 році, присвячено 90-річчю Володимира Даниловича Барана – патріарха української археології, на працях якого зростали покоління вітчизняних археологів та істориків. Структура “Пліснеських старожитностей” передбачає такі рубрики: “Статті”, “Публікації і матеріали”, “Замітки”, “Археологічні відкриття”, “Охорона історико-культурної спадщини”, “Дискусії. Огляди. Рецензії”, “Хроніка”.

Будь ласка, поширте цю статтю: