Науково-дослідний відділ

Основні завдання:

 • розробляє науково обґрунтовані пропозиції щодо встановлення режиму збереження і порядку використання об’єктів історико-культурного заповідника
 • здійснює науково-методичне керівництво під час проведення робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації об’єктів історико-культурного заповідника та інших робіт на його території, в зонах його охорони
 • проводить роботу з комплектації та ведення обліку музейних зібрань в установленому законодавством порядку
 • проводить експозиційну роботу
 • проводить загальну науково-дослідну роботу
 • організовує та координує проведення наукових досліджень в заповідника із залученням (у разі потреби) на договірній основі інших організацій
 • формує бібліотечний, архівний та музейний фонди
 • здійснює міжнародне співробітництво
 • організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників науково-дослідного відділу історико-культурного заповідника

  ЗАВІТІЙ БОГДАН ІВАНОВИЧ 

  Завідувач науково-дослідного відділу

  Археолог, історик. Фахівець в галузі археології      ранньозалізного віку.

  Народився 23 грудня 1984 р.

  У 2007 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримав диплом магістра  археології.

  Протягом 2007-2010 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. І. Франка. Підготував до захисту дисертацію “Городища ранньозалізного віку першої половини І тис. до н. е. на території Верхнього та Середнього Подністров’я” (керівник – к.і.н., доц. М. Филипчук). З 2010 по 2011 рр. – асистент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки.  Із 2011 по 2016 рр. працював молодшим науковим співробітником Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. В період із 2012 по 2017 рр. за сумісництвом працював молодшим науковим співробітником відділу Археології Львівського історичного музею. З квітня 2016 р. займає посаду завідувача науково-дослідного відділу історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”.

  Сфера наукових інтересів: археологія ранньзалізного віку, городища ранньозалізного віку Українського Прикарпаття, та їхня роль в системі заселення на мікро-, мезо- та макрорівнях. Автор та співавтор більше 30 наукових праць.

  Очолював Західноподільську археологічну експедицію Інституту Археології ЛНУ ім. І. Франка:

  • археологічні обстеження на території та в околицях городища  ранньозалізного віку поблизу с. Лошнів /Теребовлянський р-н Тернопільська обл./ (2008 р.)

  • археологічні обстеження на території та в околицях городища  ранньозалізного віку поблизу с. Лисичники /Заліщицький р-н Тернопільська обл./ (2009 та 2011 р.р.)

  • археологічні обстеження пам’яток навколо городища  ранньозалізного віку Кривче /Борщівський р-н Тернопільська обл./ (2012р.)

  • археологічні обстеження пам’яток навколо городища  ранньозалізного віку Тудорів /Гусятинський р-н Тернопільська обл./ (2015р.)

  • археологічна експедиція у північній частині Пліснеського археологічного комплексу (2015–16 рр.)

  Брав активну участь в археологічних експедиціях:

  • Пліснеська археологічна експедиція Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ»  (2007–15 рр.)

  • Пліснеська археологічна експедиція Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ»  (2016–17 рр.)

  • Археологічний кадастр України/ Львівська область/ (2008–09, 11 рр.)

  • археологічні обстеження узбережжя р. Дністер /Тисменицький р-н Івано-Франківська обл./ (2012 р.)

  • археологічні розвідки у басейні р. Верещиця /Городоцький р-н Львівська обл./ (2013 р.)

  • археологічні розвідки на території та в околицях сс. Романів, Підгородище /Перемишлянський р-н Львівська обл./ (2014р.)

  Найважливіші праці:

  ·        Завітій Б. Історія дослідження городищ ранньозалізного віку в Словенії (за матеріалами Словенської літератури) // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. – 2008. – Вип. 3. – С. 29–37.

  ·        Завітій Б. І. Дослідження Лошнівського городища ранньозалізного віку та його околиць у 2008 р. // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. – 2009. – Вип. 4. – С. 111–129.

  ·        Завітій Б. І. До питання про повторне використання культових городищ ранньозалізного віку на території Українського Прикарпаття протягом слов’яно-руського часу (за матеріалами Верхнього Подністров’я). // Тези Міжнародної наукової конференції “Східноєвропейські старожитності в добу середньовіччя”, присвячена 90-річчю від дня народження видатного вітчизняного археолога Б. О. Тимощука Чернівці 10-11 квітня. 2009 р. Чернівці, 2009. – С. 256–257.

  ·        Завітій Б. Топографія городищ Ґава-Голіградської культури на території Верхнього та Середнього Подністров’я //  Наукові студії. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 69–83.

  ·        Завітій Б. І. Історія дослідження городищ ранньозалізного віку першої половини І тисячоліття до н. е. у Верхньому та Середньому Подністер’ї // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. – 2010. – Вип. 5. – С. 39–60.

  ·        Завітій Б. І. Городища ранньозалізного віку у Верхньому і Середньому Подністер’ї // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 6. – С. 3–51.

  ·        Завітій Б. І. Зооморфна пластика з городища ранньозалізного віку Лисичники (з досліджень 2009 р.) // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 6. – С. 124–139.

  ·        Завітій Б. І. Дослідження городища Лисичники та його околиць у 2009 р. // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. – 2012. – Вип. 7. – С. 84–106.

  ·        Завітій Б. І. Дослідження городища Лисичники у 2011 р.// Вісник Інституту археології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 131–146.

  ·        Завітій Б. І. Результати суцільних розвідкових робіт Пліснеської археологічної експедиції на території Золочівського району у 2011 р. // Вісник Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка. – 2012. – Вип. 7. – С. 107–127. [співавтори М. А. Филипчук, А. М. Филипчук].

  ·        Завітій Б. І. Результати археологічних обстежень навколо городища ранньозалізного віку Кривче Борщівського району Тернопільської області у 2012 році // Вісник Інституту археології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 238–287.

  ·        Завітій Б. Оборонні укріплення культури Ґава-Голігради за матеріалами городищ біля сіл Лошнева та Лисичників на Тернопільщині /Б. Завітій// Наукові записки Львівського історичного музею. – Львів 2012. – Вип. 15. – С. 3–23.

  ·        Завітій Б. Ю. Малєєв: дослідник городищ культури Ґава-Голігради на теренах Галичини та Західного Поділля /Б. Завітій//  Наукові студії. – Львів, 2013. – Вип. 5. – С. 98–103.

  ·        Завітій Б. Кераміка з городища Городниця культури Ґава-Голігради у фондах ЛІМУ /Б. Завітій// Наукові записки Львівського історичного музею. Львів 2013. Вип 16. С. 48–55.

  ·        Завітій Б. І. Дослідження городища Лисичники у 2011 р. /Б. І. Завітій // Вісник Інституту археології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 131–146.

  ·        Завітій Б. І. Результати археологічних обстежень навколо городища ранньозалізного віку Кривче Борщівського району Тернопільської області у 2012 році /Б. І. Завітій// Вісник Інституту археології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 238–287.

  ·        Завітій Б. І. Антропоморфна пластика з городища Лисичники (за матеріалами досліджень 2009 та 2011 років) /Б. І. Завітій// Вісник Інституту археології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 76–80.

  ·        Завітій Б. антропоморфна та Зооморфна пластика пластика з городища ранньозалізного віку Лисичники (з досліджень 2009 та 2011 років) //Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць на пошану Михайла андрійовича Филипчука. – Л. 2016. – С. 252–271.

  Контакти:

  вул. Липинського, 54

  Львів, 79 000

  тел. моб. 068-335-50-21


  ГРИНЮКА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

  Науковий співробітник

  Історик. Фахівець в галузі біографістики, краєзнавства.

  Народився 2 травня 1990 р.

  У 2012 р. закінчив історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Отримав диплом магістра з відзнакою (напрям – історія, викладач історії, спеціальність – історія).

  Упродовж 2012–2015 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі стародавньої та середньовічної історії ТНПУ ім. В. Гнатюка. Підготував й захистив дисертацію на тему “Науково-педагогічна та мистецтвознавча діяльність Івана Старчука (1894–1950 рр.)” (керівник – д.і.н., проф. І. С. Зуляк) та отримав ступінь кандидата історичних наук. Упродовж 2012–2013 рр. працював вчителем історії у Тернопільській спеціалізованій школі № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. З вересня 2013 р. – вчитель історії в Тернопільській загальноосвітній школі № 22. З листопада 2015 р. – науковий співробітник Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”.

  Брав активну участь в археологічних експедиціях:

  • Пліснеська археологічна експедиція Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка (різноробочий, лаборант, керівник розкопу) (2008–16 рр.);

  • Західноподільська археологічна експедиція Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка (дослідження городища Лошнів – 2008 р, дослідження городища Лисичники – 2009 р., 2011 р.) /Тернопільська область;

  • з дослідження слов’янського городища поблизу с. Кровінка /Теребовлянський р-н Тернопільска обл./ (2014р.);

  • археологічна експедиція у північній частині Пліснеського археологічного комплексу (2015–17 рр.)

  Сфера наукових інтересів: історія України (ХХ ст.), археологія, краєзнавство, історія Підгорецького монастиря. Автор та співавтор більше 60 наукових праць.

  Найважливіші праці:

  • Викладацька діяльність Івана Старчука (1921–1950 рр.) // Вісник Інституту археології. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 114–130.

  • Співпраця Івана Старчука з журналом «Kwartalnik klasyczny» (1929–1934 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 87–91.

  • Іван Старчук – митець, мистецтвознавець, рецензент і критик // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 6 (22). – С. 470–484.

  • Наукова діяльність Івана Старчука у Львівському університеті (1939–1950 рр.) // Вісник Інституту археології. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 90–100.

  • Співпраця Івана Старчука з журналом «Filomata» // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 217–224.

  • Музейна діяльність Івана Старчука (1930–1950 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2014. – Вип. 22. – С. 137–145.

  • Співпраця Івана Старчука з журналом «Przeglad klasyczny» (1935–1939 рр.) // Буковинський журнал. – Чернівці, 2014. – Вип. 4 (94). – С. 213–223.

  • Іван Старчук – учень Вільної академії мистецтв та мистецької школи Олекси Новаківського (до 120-ліття з дня народження) // Всеукраїнська наукова конференція «Україна в контексті європейської історії». – Тернопіль, 2014. – С. 152–159.

  • Педагогічна діяльність Івана Старчука у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 11. – С. 22–28.

  • Сакральне мистецтво у творчості Івана Старчука // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів, 2015. – Книга ІІ. – С. 404–411.

  • Іван Старчук – дослідник Галича // Археологічні зошити з Пересопниці ІІІ. Збірник статей учасників ІІІ наукового археологічного симпозіуму «Літописні міста давньоруської держави» (2–3 жовтня 2015 р.). – Рівне, 2015.– С. 19–25.

  • Житлові та господарські будівлі на дитинці літописного Пліснеська (за матеріалами І. Старчука) // Вісник Інституту археології. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 65–76.

  • Співпраця Івана Старчука з журналом «Filomata» (1935–1938 рр.) // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2015. – Вип. 47. – С. 63–67.

  • Дитинство, юність та навчання Івана Старчука // Буковинський журнал. – Чернівці, 2015. – Вип. 4 (98). – С. 190–205.

  • Науково-педагогічна та мистецтвознавча діяльність І. Старчука: історіографічний огляд // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2015. – Вип. 16 – Ч. 1. – С. 181–186.

  • Окремі нотатки з історії храму святої Великомучениці Параскеви та греко-католицької громади села Крогулець (XVIII – кінець XX ст.) // Українська Греко-Католицька Церква у сучасних процесах розвитку українського суспільства (до 420-ліття укладення Берестейської унії. 70-ліття Львівського «псевдособору» 1946 р.): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 21–22 квітня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 59–65.

  • Історія храму св. Володимира Великого у с. Крогулець на Тернопільщині // Історія релігій в Україні: науковий збірник пам’яті Ярослава Дашкевича (1926–2010). – Частина 2: Філософія, соціологія, політологія релігії; Частина 3: Сакральні пам’ятки. – Львів, 2016.– С. 367–382.

  • Науково-педагогічна та мистецтвознавча діяльність І. Старчука (1894–1950 рр.): джерелознавчий аналіз // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Львів, 2016. – С. 74–93.

  • Вплив громадських та наукових діячів на світогляд І. Старчука (1894–1950 рр.) // Вісник Інституту археології. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 167–179.

  • Дослідження І. Старчука на Пліснеському городищі в 1948 р. // Проблеми історії та археології України: матеріали Х наукової конференції присвяченої 125-річчю професора К. Е. Гриневича (Харків, 4–5 листопада 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 50.

  • Релігійне життя в селі Крогулець на Тернопільщині (1946–1989 рр.) // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016–2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1–3 листопада 1991) / Під ред. д. богосл. н., проф.., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. і. н. Г. В. Папакіна, Н. М. Куковальської та ін. – Київ, 2016. – С. 350–358.

  • Науково-педагогічна та мистецтвознавча діяльність Івана Старчука (1894–1950 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». – Тернопіль, 2016. – 20 с.

  • Земельна власність Підгорецького монастиря на початку ХХ ст. (1900–1914 рр.) // Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 23 лютого 2017 року). – Тернопіль, 2017. – С. 78–81.

  • Діяльність Згромадження сестер мироносиць в Підгорецькому монастирі міжвоєнного періоду // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні». – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 200–210.

  • Діяльність ОУН та УПА в селі Крогулець упродовж 1941–1945 рр. // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13–14 жовтня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 110–117.

  • Розвиток бджільництва в Підгорецькому монастирі // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (15 листопада 2017 р.). – Умань, 2017. – С. 350–351.

  • Діяльність отця Юліана Івана Дація – ігумена Підгорецького монастиря (1920–1932 рр.) // Матеріали XV Подільської всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (17–18 листопада 2017 р.). – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 416–419.

  Контакти:

  вул. Липинського, 54

  Львів, 79 000

  тел. моб. 097-91-32-795

  e-mail: hrynjuka@ukr.net


  ЯКУБОВСЬКА ОКСАНА ЗЕНОВІЇВНА

  Науковий співробітник

  Археолог, історик. Фахівець в галузі слов’янської археології.

  Народилася 7 липня 1992 р.

  У 2014 р. закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала диплом магістра з відзнакою (напрям – історія, спеціальність – археологія).

  Протягом 2014 –2017 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. І. Франка. Підготувала до захисту дисертацію “Система життєзабезпечення населення Українського Прикарпаття в останній чверті І тисячоліття нашої ери” (керівник – к.і.н., доц. Н. Я. Стеблій). З грудня 2015 р. – науковий співробітник науково-дослідного відділу Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”.

  Брала активну участь в археологічних експедиціях:

  • Пліснеська археологічна експедиція Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка (2011–2016 рр.)

  • Пліснеська археологічна експедиція Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” (2017 р.)

  Сфера наукових інтересів: археологія та рання історія слов’ян, господарство населення райковецької культури в Українському Прикарпатті, старожитності Пліснеського археологічного комплексу. Автор та співавтор близько 20 наукових праць.

  Найважливіші праці:

  • Населення Верхнього Подністров’я в останній чверті І тисячоліття нашої ери // Вісник Інституту археології. – Вип. 10. – Л., 2015. – С. 30-38.
  • Роль короткотривалих поселень у вивченні системи життєзабезпечення населення райковецької культури Українського Прикарпаття // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Львів, 2016. – С. 105–117.
  • Основні підсумки робіт у південній частині Пліснеського археологічного комплексу // Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історко-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. – Львів, 2016. – С.284–285. (у співавторстві з М. Филипчуком)
  • Результати археологічних досліджень 2015 р. у південній частині Пліснеського археологічного комплексу // Пліснеський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження. Тези доповідей наукового семінару (Львів, 15 квітня 2016 р.) – Львів, 2016. – С. 22–23. (у співавторстві  М. Филипчуком)
  • Підгорецький василіанський монастир Благовіщення Пречистої Діви Марії: буклет. – Львів, 2016. (у співавторстві з М. Филипчуком та Б. Гринюкою)
  • Аналіз ресурсної зони поселень VIII–X ст. як джерело до вивчення системи життєзабезпечення населення Українського Прикарпаття // Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали XV Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 22-24 квітня 2016 р.). – Чернігів, 2016. – С. 124–125.
  • Господарська діяльність мешканців Верхнього Подністер’я в останній чверті І тисячоліття нашої ери // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків, 2016. – С. 37–45.
  • Застосування кадастрових карт ХІХ ст. до аналізу ресурсних зон поселень ІХ–Х ст. в Українському Прикарпатті // Галич і Галицька земля: досвід і поблеми збереження історико-архітектурної спадщини середньовічних міст в Європі та Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Галич, 27-28 жовтня, 2016 р.). – Галич, 2016. – С. 314–319.
  • Навколишнє середовище як чинник формування господарської структури населення Українського Прикарпаття у VIII–X ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 6–10.
  • Прядіння і ткацтво як елемент системи життєзабезпечення населення Українського Прикарпаття у VIII–Х ст. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 20. – 2016. – С. 28-43.
  • Обробка та використання деревини населенням Українського Прикарпаття у VIII–X ст. / Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. 49. – 2017. – С. 111–116.

  Контакти:

  вул. Липинського, 54

  Львів, 79 024

  тел. моб. 096-59-58-743

  e-mail: j.o.z@i.ua

Будь ласка, поширте цю статтю: