Відділ охорони та популяризації історико-культурної спадщини

Основні завдання:

 • організовує роботу з виявлення, фіксації, класифікації, складення облікових документів на об’єкти культурної спадщини, готує документи для їхньої державної реєстрації
 • здійснює підготовку проектів охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, що входять до складу історико-культурного заповідника для прийняття відповідних рішень
 • розробляє науково обґрунтовані пропозиції щодо встановлення режиму збереження і порядку використання об’єктів історико-культурного заповідника, забезпечує їх утримання, захист та належне використання
 • інформує Адміністрацію заповідника про пошкодження, руйнування (виникнення загрози пошкодження, руйнування) об’єктів історико-культурного заповідника
 • організовує виготовлення науково-проектної документації з питань консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації об’єктів історико-культурного заповідника та інших робіт на території історико-культурного заповідника, в зонах його охорони
 • здійснює науково-методичне керівництво під час проведення робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації об’єктів історико-культурного заповідника та інших робіт на території історико-культурного заповідника, в зонах його охорони
 • подає висновки щодо можливості розміщення реклами на території історико-культурного заповідника та в зонах його охорони
 • вживає заходів до запобігання і припинення порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини, а також до усунення негативних наслідків і відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями
 • проводить роботу з комплектації та ведення обліку музейних зібрань в установленому законодавством порядку
 • проводить експозиційну роботу
 • провадить інформаційно-видавничу діяльність з популяризації заповідної справи, висвітлення проблем охорони об’єктів культурної спадщини
 • організовує та координує проведення наукових досліджень в історико-культурному заповіднику із залученням (у разі потреби) на договірній основі інших організацій
 • формує музейний, бібліотечний та архівний фонди
 • подає Адміністрації заповідника пропозиції щодо розвитку інфраструктури екскурсійного і рекреаційного обслуговування на території історико-культурного заповідника, надає платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України
 • здійснює інші заходи щодо охорони та збереження об’єктів історико-культурного заповідника
 • організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників заповідника

ЛЯСКА ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Завідувач відділу охорони та популяризації історико-культурної спадщини.

Історик, археолог, фахівець у галузі археології княжої доби.

Народився 8 вересня 1987 року.

У 2010 році  закінчив історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка (спеціальність “археологія”),  здобув диплом магістра археології з відзнакою.

Під час навчання в університеті працював в установах археологічного спрямування: спершу на посаді лаборанта відділу археології Інституту українознавства НАН України, згодом долучається до досліджень Науково-дослідному центру “Рятівна археологічна служба” Інституту археології НАН України. У 2010 році Віталій вступив до аспірантури Львівського університету й у 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Територіальний та адміністративний розвиток Верхнього Побужжя у IX–XIV ст.” (наук. кер. – к. і. н., доц. Я. Онищук).

Сфера наукових інтересів:  поселенські структури та територіальна організація Галичини і Волині, політичний розвиток й “етнічне обличчя” русько-польського пограниччя у середньовіччі та історична географія цих земель. Автор та співавтор близько 50 наукових праць.

Найважливіші праці:

• Станіслав Кунасєвич і пам’яткоохоронна справа у Львові (60–70-ті рр. ХІХ ст.) // Археологічні дослідження Львівського університету. 2009. – Вип. 12. – С. 188–203.

• Городище Х–ХІ ст. Завадів на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2010. – Вип. 13. – С. 320–341. – у співавторстві з В. Шишаком.

• Підгорайська волость: спроба історико-археологічної реконструкції територіальної організації Грядового Побужжя в княжу добу // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2012. – Вип. 14–15. – С. 107–151.

• Ранньосередньовічний поселенський комплекс поблизу села Добростани на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2013. – Вип. 17. – С. 95–124. – у співавторстві з В. Шишаком.

• “…земля Божия и твоя и городи твои…”: Всеволожская волость князя Владимира Васильковича (историко-археологическоеисследование) // Rossicaantiqua. – Cанкт-Петербург, 2013. – № 1. – С. 3–54.

• Між Прагою, Києвом та Ґнєзно. Zeriuane / Zuireani “Географа Баварського”: до проблеми етнопотестарних структур на Волині у ранньому середньовіччі // Княжа доба: історія і культура. – Л., 2014. – Вип. 8. – С. 9–71.

• Ляска В. “Чи Домамири, чи Домажири”: повертаючись до дискусії про літописну печеру 1242 р. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. –2014. – Вип. 18. –C. 150–163.

• Ляска В. Червен та “Червенські гради”: історіографічні міфи на тлі труднощів археології // Археологічні дослідження Львівського університету. –2014. – Вип. 18. – С. 167–211.

• Ляска В. Лиса гора на Голих горах (причинок до топонімічного ландшафту галицько-волинського пограниччя в добу Романовичів) // Княжа доба: історія і культура. – Л., 2015. – Вип. 9. – С. 217–226.

• Ляска В. “Иде Володимиръ… и заӕ грады ихъ…”: Рюриковичі та “окняжіння” племінних земель у верхів’ях Західного Бугу й Вепру // Княжа доба: історія і культура. – Л., 2016. – Вип. 10. – С. 117–164.


БРИК МАР’ЯНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Молодший науковий співробітник

Археолог, історик.

Народилася 13 вересня 1992 р.

У 2015 р. закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала диплом магістра (напрям – історія, спеціальність – археологія).

З квітня 2016 року працювала педагогом організатором та вчителем історії у Навчально-виховному комплексі “Школа І ступеня – гімназія “Гроно”. З листопада 2017 р. займає посаду молодшого наукового співробітника Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”.

Брала  участь в археологічних експедиціях:

 • Пліснеська археологічна експедиція Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка (різноробочий, лаборант) (2011–17 рр.)

Сфера наукових інтересів: археологія та історія слов’ян, прикраси раннього середньовіччя за матеріалами старожитностей Пліснеського археологічного комплексу.

Контакти:

вул. Липинського, 54

Львів, 79 000

тел. моб. 093-43-73-432

e-mail: maryanapartyka@gmail.com

Будь ласка, поширте цю статтю: